Monday, January 2, 2017

(Video) Trang Mỹ Dung - Hành Trình Nghệ Thuật 2016

SONG LIST

01) Đêm Tâm Sự - Hoàng Trọng [Bản Tình Ca Bất Hủ - ĐTHĐT]
02) Chuyện Đêm Mưa - Nguyễn Hiền & Hoài Linh [Bản Tình Ca Bất Hủ - ĐTHĐT]
03) Mưa Rừng - Huỳnh Anh [Bản Tình Ca Bất Hủ - ĐTHĐT]
04) Buồn Trong Kỷ Niệm - Trúc Phương [Thương Quá VN]
05) Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao - Lê Dinh [Thương Quá VN]
06) Chiều Thương Đô Thị - Song Ngọc & Hoài Linh [Thương Quá VN]
07) Hai Chuyến Tàu Đêm - Trúc Phương [Giai Điệu Vàng]
08) Về Đâu Mái Tóc Người Thương - Hoài Linh [Giai Điệu Vàng]
09) LK Cánh Thiệp Hồng - Ngang Trái - Lê Dinh [Giai Điệu Vàng]
10) Đàn Không Tiếng Hát - Châu Kỳ [Sol Vàng Châu Kỳ]
11) Hình Bóng Cũ - Trúc Phương [Sol Vàng Trúc Phương]
12) Trang Nhật Ký - Hoàng Trọng [Tình Khúc Vượt Thời Gian]
13) Đêm Tâm Sự - Hoàng Trọng [Tình Khúc Vượt Thời Gian]
14) Hãy Quên Nhau - Diên An [Tình Khúc Vượt Thời Gian]
15) Xót Xa - Tô Thanh Tùng [Tình Khúc Vượt Thời Gian]
16) Trúc Đào - Anh Bằng [Tình Khúc Vượt Thời Gian]

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.