Saturday, December 29, 2012

Phim Thần Thoại Collection

 Alibaba và 40 Tên Cướp    (Phim Ấn Độ - 1980)   Sáu Người Đi Khắp Thế Gian (1971)  Adela Chưa Ăn Bữa Tối (1977)


 Bông Hồng Vàng (1982) Những Bông Hoa Kỳ Lạ (Tiệp Khắc)  Sợi Tóc Vàng Của Thần Mặt Trời (Cổ Tích Tiệp Khắc 1982)  Những Tên Cướp Biển Thế Kỷ XX (Liên Xô - 1978)Người Cá (Amphibian Man, 1962)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.