Monday, December 26, 2016

Một Trung Tâm Ca Nhạc Mới Của Người Việt Quốc Gia Sẽ Ra Đời - Nguyễn Thùy Trang



Sau khi làm một cuộc điều tra thì Trung Tâm Asia (Asia Entertainment Inc) của cô Vanessa Bach (Thy Vân) sẽ không làm các chương trình có tính "Chính Trị" nữa và sẽ nghiêng hẳn về Âm Nhạc. Dĩ nhiên âm nhạc sẽ không có giới tuyến.

(Video) Tình Khúc Vượt Thời Gian: Phố Buồn (24/12/2016)