Sunday, August 18, 2013

Bùi Trung Đẳng CollectionHÌNH ẢNH

AUDIO

Bùi Trung Đẳng - Hợp Tuyển 01:  Bậu Đi Theo Người


Bùi Trung Đẳng - Hợp Tuyển 02:  Bông Tràm Trắng 


VIDEO

Bùi Trung Đẳng - Đơn CaBùi Trung Đẳng - Song Ca
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.