Monday, December 12, 2016

(Video) Mai Lệ Huyền Tuyển Chọn


SONG LIST

1) Liên Khúc : 60 Năm Cuộc Đời & Tình Lính - Y Vân (2012)
2) Một Trăm Phần Trăm - Vũ Chương (2012)
3) Liên Khúc : 60 Năm Cuộc Đời & Tình Lính - Y Vân (2013)
4) Một Trăm Phần Trăm - Vũ Chương (2013)
5) Ca Cảnh: Bún Bò Giò Heo Mụ Rớt (& Xuân Phát)
6) Tình Yêu Thủy Thủ - Y Vân
7) Ai - Trường Hải
8) Xây Nhà Bên Suối - Hoàng Thi Thơ
9) Túp Lều Lý Tưởng - Hoàng Thi ThơNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.