Friday, January 16, 2015

(Video) Battlefied: Vietnam - Chiến Trường Việt Nam (TV - Miniseries, 12 Episodes, 1999, Viet. Sub.)A 12-hour history of the Vietnam War, produced by Scottish filmmakers and featuring footage shot by Vietnamese, which focuses on the military rather than social or political aspects of the war.

Đây là bộ phim truyền hình nhiều tập dài 12 giờ đồng hồ về lịch sử của cuộc chiến tranh Việt Nam, được sản xuất bởi nhà làm phim người Scotland và được quay bởi người Việt.  Nó tập trung vào phương diện quân sự của cuộc chiến, hơn là khía cạnh xã hội và chính trị.   

- Episode 01: Điện Biên Phủ - Sự kế thừa
- Episode 02: Cuộc chiến tranh không tuyên bố
- Episode 03: Chiến lược tìm và diệt
- Episode 04: Sự thử thách trong vùng tam giác sắt
- Episode 05: Đếm ngược thời gian tới Tết (1968)
- Episode 06: Cuộc nổi dậy năm 1968
- Episode 07: Chiến tranh ở khu phi quân sự
- Episode 08: Vây hãm tại Khe Sanh
- Episode 09: Cuộc chiến trên bầu trời
- Episode 10: Không ngừng không kích
- Episode 11: Hòa bình trong danh dự
- Episode 12: Sự sụp đổ của Sài Gòn.   Episode 01: Điện Biên Phủ - Sự kế thừa


 Episode 02: Cuộc chiến tranh không tuyên bố


 Episode 03: Chiến lược tìm và diệt


Episode 04: Sự thử thách trong vùng tam giác sắt


Episode 05: Đếm ngược thời gian tới Tết (1968)


- Episode 06: Cuộc nổi dậy năm 1968


 Episode 07: Chiến tranh ở khu phi quân sự


Episode 08: Vây hãm tại Khe Sanh


Episode 09: Cuộc chiến trên bầu trời


Episode 10: Không ngừng không kích


Episode 11: Hòa bình trong danh dự


Episode 12: Sự sụp đổ của Sài GònNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.