Tuesday, November 18, 2014

Cải Lương Xưa (Collection)


CLICK VÀO ẢNH ĐỂ XEM

 Sở Vân

 Yêu Người Say

 Đời Cô Lựu

 Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn

 Vàng 6 Bạc 10

 Phận Gái 12 Bến Nước

 Thanh Nga - Tiếng Hát Để Đời

 Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà

 Con Cò Trắng

 Lỡ Bước Sang Ngang 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.