Friday, May 15, 2015

GAY VIDEO COLLECTION
14)  Ice Men - Những Gã Đàn Ông Lạnh Lùng (Canada, 2004, Eng. Sub., HD)
15)  Tao Yêu Mày - Gió Về Bên Phố (VN, 2014, Eng. Sub. HD)
16)  Free Fall - Rơi Tự Do [German Brokeback Mountain] - (Đức, 2013, HD, Eng. & Viet. Sub.)
17)  Grande École - Đại Học Ưu Tú (France, 2004, Eng. & Viet. Sub., HD)
18)  Our Paradise - Notre Paradis - Thiên Đường Đôi Ta (France, 2011, Eng. & Viet. Sub.)
19)  Do Comeco ao Fim - From Beginning to End - Từ Đầu Đến Cuối (Brazil, 2009, Eng. & Viet. Sub., HD)
20)  David's Birthday - Sinh Nhật David (Italy, 2009, Eng. Sub)
36)  The 24th Day - Ngày Thứ 24 (USA, 2004, Eng. Sub.)
37)  The Warwick Rowers: The Making of 2015 Calendar
38)  Eyes Wide Open - Einaym Pkuhot - Đôi Mắt Mở Rộng (IL, DE , FR, 2009, Eng. Sub.)

40)  The Last Straight Man - Gã Dị Tính Cuối Cùng (USA, 2014, HD)
41) Clapham Junction - Trạm Xe Lửa Clapham Junction (UK, 2007, Eng. Sub.)
42)  Querelle - Gã Thủy Thủ Querelle (West Germany, FR., 1982, Eng. Sub., HD)
43)  Out to Kill - Quyết Tâm Giết (USA, 2014, HD)
44)  Gods and Monsters - Chúa Trời và Quỷ Dữ (USA, 1998, Eng. Sub., HD) [Academy Award]
45)  Falling Star - Stella Cadente - Sao Băng (Spain, 2014, Eng. & Viet. Sub., HD)
46)  Sexual Tension: Volatile - Căng Thẳng Tình Dục: Nhiều Mức Độ (Argentina, USA, FR, 2012, Eng. Sub., HD)
47)  Speechless - Wu-yan - Không Nói Được (China, 2012, Eng. Sub., HD)
48)  Sense8 - Siêu Giác Quan (USA, Season 01, 12 Episodes, 2015, Viet. Sub.)
49)  The 10-Year Plan - Kế Hoạch 10 Năm (USA, 2015) [Award-wining Romantic Comedy]
50)  Soldier's Girl - Người Tình Chàng Lính (US + CA, 2003) [True Story]
51)  Wasp - Ong Vò Vẽ (France + UK, 2015) [Best International Feature, Best Actress]
52)  Hustling - Xoay Xở Kiếm Tiền (USA, 3 Seasons, 2011-2014, HD)
53)  Capital Games - Trò Chơi Nguy Hiểm (USA, 2013)
54)  Leather (USA, 2013)
55)  Drown - Chết Chìm (Australia, 2015)
56)  Cầu Vồng Không Sắc - Rainbow Without Colors (VN, 2015, Eng. Sub., HD)
57)  Thượng Ẩn - Nghiện (2016, China Webdrama, Season 1, 15 Episodes, Viet. Sub., HD)
58)  Thượng Ẩn - Heroin (Season 1, Full, Uncut, Thuyết Minh tiếng Việt)
59)  Eat With Me - Hãy Ăn Cùng Con (USA, 2014, Eng. Sub)
60)  Authentic - Chân Thực (Australia, 2012, HD)
61)  Squared - Công Bình (USA, 2014)No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.